Mrežna video rešenja

Fleksibilna i moćna, mrežna video rešenja omogućuju da se sa udaljene lokacije nadziru i obezbeđuju ljudi, životinje, privatno vlasništvo ili industrijski procesi. Sa udaljene lokacije takođe može da se vrši edukacija ili rešavaju tehnički problemi.

Prednosti mrežnog rešenja: IP mreže su fleksibilne, moćne i napredne, i ključni su faktor u obezbeđivanju širokog spektra mogućnosti u oblasti projektovanja sistema, aplikacija i rešenja. Jednostavno povežite mrežnu kameru (ili video server koji je priključen na analognu kameru) direktno na računarsku mrežu putem žičanog ili bežičnog sistema, i dobijate pristup živom snimku direktno sa vašeg računara uz korišćenje standardnog Web browser-a u okviru lokalne mreže ili sa bilo koje druge lokacije putem Interneta.

nwcameras

Kvalitet slike: kvalitet slike je jedan od ključnih aspekata. U ovoj oblasti posebno se ističu proizvodi kompanije Axis, koja stalno postavlja standarde u ovoj oblasti. Pored razvoja čipova za obradu slika i sofisticiranih algoritama za primenu u aplikacijama za mrežne kamere, Axis takođe nudi čitav niz standarda za video kompresiju (Motion JPEG, MPEG-4, MPEG-2). Kod mnogih mrežnih video uređaja podržani su istovremeno i Motion JPEG i MPEG-4. Ovo omogućuje vršenje nadzora sa MPEG-4 i istovremeno snimanje pomoću Motion JPEG, korišćenjem optimizacije kvaliteta slike i propusne moći mreže.

Mrežni video uređaji širokog opsega: Na raspolaganju su fiksne mrežne kamere za primenu u enterijeru i spoljašnjem okruženju, sa mogućnostima pomeranja, menjanja nagiba i zumiranja preko IP mreže. U našoj ponudi se takođe nalaze video serveri koji omogućuju analognim CCTV sistemima da koriste prednosti digitalne mrežne tehnologije.

Audio: U ponudi su i uređaji koji omogućuju dvostranu audio komunikaciju preko mreže. Na taj način možete ne samo da čujete šta se dešava na udaljenoj lokaciji, već i da pričate preko mreže. Uz pomoć video i audio komunikacije možete da ispitujete osobe koje izvrše upad u nadgledanu prostoriju, vršite edukaciju na daljinu, rešavate tehničke probleme, ili na Web sajt emitujete prizor i zvuk sa lokacije.

Reagovanje na određeni događaj: IP mrežni video uređaji omogućuju korisniku podešavanje alarma na određeni događaj. Kada je alarm postavljen, možete automatski da tražite da se određena akcija izvrši; na primer, da se započne slanje i snimanje slika na određenu destinaciju, slanje uzbune nekoj osobi putem e-maila ili SMS-a na mobilni telefon, da se aktiviraju svetla, uključi ili isključi alarm, otvore ili zaključaju vrata, kontroliše temperatura itd.

Mehanizmi za pokretanje akcije: Širok opseg mehanizama za pokretanje akcije (bilo da su ugrađeni u uređaj ili raspoloživi putem softverskog paketa) može biti ugrađen u mrežni video sistem.

Raspored: Možete da podesite u koje vreme će mrežni video uređaj da izvrši određenu akciju, npr. da šalje i snima slike svake večeri, vikendom ili praznicima.

Ulaz/Izlaz (I/O): Mnoge od raspoloživih mrežnih kamera i video servera poseduju I/O portove koji se mogu povezati na zvono na vratima, na detektore (dima, pokreta, zvuka, temperature), na svetlo, prekidače, alarme. Kada se pokrene ulazni mehanizam, automatski možete da tražite da se izvrši određena akcija.

Detektovanje pokreta: Ova mogućnost vam dozvoljava da definišete oblast ekrana gde želite da detektujete bilo koju vizuelnu promenu. Kada se promena detektuje, možete da tražite automatsko izvršenje neke od brojnih akcija.

Detekcija zvuka: Ova mogućnost dozvoljava postavljanje nivoa buke kojim se pokreće izvršenje određene akcije.

Snimanje: Mrežni video sistem se može podesiti za snimanje video podataka na server na lokalnoj ili udaljenoj lokaciji iz sigurnosnih razloga i u određenim vremenskim intervalima, ili kada se detektuje pokret, za kasniji pregled i analizu. Slike se mogu slati putem e-maila, FTP-a ili HTTP-a. Za lakše rukovanje snimanjem, skladištenjem i pregledom video materijala, na raspolaganju je softver Axis-a i njegovih softverskih partnera.

Napajanje preko Ethernet-a: Uz mrežno video rešenje dobijate opciju korišćenja istog Ethernet kabla i za prenos podataka i za napajanje. Ova opcija vam je od pomoći prilikom instalacije uređaja, pošto vam ne treba pomoć električara, a uređaj funkcioniše čak i prilikom nestanka struje.

Sigurnost: IP mrežni video uređaji obezbeđuju čitav niz sigurnosnih zahteva, kao što je pristup uređaju uz lozinku na različitim nivoima. Na primer, korišćenjem predefinisanih lozinki određene osobe mogu da imaju pravo da gledaju snimke direktno, a da nemaju pristup konfiguraciji uređaja, dok administrator ima pun pristup konfiguraciji. Druga sigurnosna karakteristika je filtriranje IP adresa, čime se omogućuje pristup uređaju samo unapred definisanim IP adresama. Neki Axis uređaji obezbeđuju HTTP za šifrovanu komunikaciju.

Štampači, računarska i mrežna oprema, IP kamere...

PREZENTACIJE I IZLAGANJA

  • QDITA for mobile eLearning
  • Clustering of learning objects for different knowledge levels as an approach to adaptive e-learning based on SCORM and DITA
  • An eco-system for adaptive e-learning
  • Learning content development process based on DITA learning objects and different knowledge levels
  • Online course visual experience formation QDITA for mobile eLearning
  • Open Source alternative
  • XML – arhitektura za dizajn, pisanje i upravljanje edukativnim sadržajem

Detaljnije...

Foto galerija