Brother PT-7100

7100euk 000

 

Sadržaj isporuke: Trake crno na belom sa jakim lepkom 12 mm (8m), kutija za nošenje, AC adapter

PT-7100VP

Jednostavno i efikasno obeležavanje
   

 • brzina štampanja: 10 mm/ sec                                                                   
 • tastatura ABC
 • štampanje u više redova (2 linije), vertikalno štampanje, "ogledalo"
 • širina trake: 3.5 / 6 / 9 / 12mm
 • mogućnost biranja dužine nalepnice
 • ručno odsecanje
 • trake TZ/ TZe

Brother PT-7100VP- za jednostavno i brzo obeležavanje pošiljaka, paketa, poštanskih sandučića, električnih ili toplotnih instalacija...

brother diploma1s  brother diploma1s
Štampači, računarska i mrežna oprema, IP kamere...

PREZENTACIJE I IZLAGANJA

 • QDITA for mobile eLearning
 • Clustering of learning objects for different knowledge levels as an approach to adaptive e-learning based on SCORM and DITA
 • An eco-system for adaptive e-learning
 • Learning content development process based on DITA learning objects and different knowledge levels
 • Online course visual experience formation QDITA for mobile eLearning
 • Open Source alternative
 • XML – arhitektura za dizajn, pisanje i upravljanje edukativnim sadržajem

Detaljnije...

Foto galerija